Short range UT

Ultrazvuky krátkeho dosahu. Zisťovanie korózie (u zásobníkov, nádrží, potrubí)

  • kontrola steny nádrže,
  • na kontrolu dna nádrže,
  • pre detekciu korózie CUI, pod izoláciou
  • detekcia defektov potrubí,
  • korózia na potrubí pod uložením,
  • korózia v uložení stožiarov el. vedenia

Použité prístroje ISONIC 3510/SRUT GW, SONOTRON NDT SRUT GW
Technika riadenia vĺn sa používa ako skreeningový nástroj, pretože nie je možné zrealizovať presné meranie zostatkovej hrúbky steny. Vzdialenosť odrazu je však možné merať s veľkou presnosťou.

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava