ACFM

Detekcia povrchových trhlín

Meranie striedavého prúdového poľa (ACFM) je elektromagnetická kontrolná technika, ktorá zavádza striedavý prúd do povrchu súčasti za účelom detekcie trhlín porušujúcich povrch.
Prítomnosť trhliny naruší elektromagnetické pole a spätný signál je okamžite prevedený pokročilými matematickými technikami, takže obsluha je upozornená na prítomnosť vady.

Okamžité určenie veľkosti a záznamu vady je hlavnou výhodou v porovnaní s inými metódami NDT

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava