PAUT

Ultrazvuková kontrola komplexných geometrií výrobkov a zvarov

Kontrola potrubia HDPE a PPH 3

Využitím ultrazvukovej techniky TOFD i Phased Array sa hodnotí stav nových tavných spojov od 3“ do 10“ a hrúbky steny od 10 mm do 35 mm.
Výskyt chýb, ako sú nedostatočné spojenia alebo penetrácia a pórovitosť.

PAUT – SCC stress corrosion cracking (Inšpekcia praskania pod napätím)

FFC – kontrola korózie prírub

Phased Array Ultrasonic umožňuje kontrolovať prírubový spoj a to konkrétne tesniacu plochu príruby a stav vŕtaných otvorov na skrutky.

· HIC – praskanie spôsobené vodíkom

je degradačný mechanizmus aktívny v ropnom a plynárenskom priemysle. Atóm vodíka je najmenší zo všetkých atómov a útok vodíka je podobne zákerný a skrytý jednoduchým kontrolným technikám.
K poškodeniu vodíkom dochádza v dvoch teplotných oblastiach – zvýšených teplotách a teplotách pri teplote okolia a mierne vyšších.
Kontrola spočíva vo využití pokročilých ultrazvukových techník k detekcii HIC SOHIC, strát kovu a ďalších laminárnych defektov v materiály plášťa nádob. Techniky UT zahrňujú manuálne UT, TOFD, Phased Array Ultrasonics a Automated Combined UT (Triplex).
Najlepší výsledok dosiahneme, keď použijeme niekoľko týchto techník spoločne v kombinácii

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava