Polozvarované

VÝMENNÍKY TEPLA

Tu sú dosky tepelného výmenníku plynotesné zvarené laserom. Výhodou je, že laserové zvary odolávajú vysokým statickým tlakom a znášajú i bežné tlaky a zmeny teploty. Modulové zvárané doskové výmenníkov tepla sú často najlepším riešením, pokiaľ ide o aplikácie s kritickými parametrami procesu, ako je vysoký pracovní tlak a plynotesnosť.

POUŽITIE:

  • Chemický priemysel
  • Energetika a verejné služby
  • Výparníky, kondenzátory
  • Papierenský priemysel
  • Spracovanie vody a odpadov

VÝHODY:

  • Vhodné pro NH3/CO2 kaskády
  • Zvarený kanál/segment odolá tlakom až 63 bar

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava