Meranie a regulácia

Komplexné služby na ktoré sa môžete spoľahnúť

  • Komplexná inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v priemysle v oblasti elektrických zariadení merania a regulácie.
  • Montážne práce s uvedením do prevádzky diela vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácia MaR – Dodávateľská činnosť
  • Technická podpora a poradenstvo.

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava