Boiler Tube Inspection

Kontrola trubiek spaľovacích kotlov

Ponuka služieb pre inšpekciu trubiek s výstupom podrobnej mapy poškodení.

Naše služby využíva farmaceutický, petrochemický a energetický priemysel.
Špecializujeme sa na vírivé prúdy a ultrazvukové techniky pre železné i neželezné trubky.

Používame tieto techniky

Testovanie vírivými prúdmy (ECT):

Toto je najbežnejšia technika používaná pre kontrolu neželezných trubiek. Táto technológia je veľmi spoľahlivá a dokáže určiť stav trubky, vo vzťahu k obecnému zmenšeniu steny a prítomnosti miestnych defektov, ako sú dolky a praskliny s vysokou pravdepodobnosťou detekcie pri použití správnych sond.

Remote Field Testing (RFT):

Jedná sa o rýchly spoľahlivý screeningový nástroj pre hodnotenie stavu železných trubiek (uhlíková oceľ, feritická nerezová oceľ a Duplex). Pracuje obvykle pri veľmi nízkych frekvenciách (100 Hz až 1 kHz) a veľmi vysokých ziskoch signálu (> 80 dB) môže kontrolovať až 12 mm (1/2 palcu) trubky z uhlíkové oceli.

IRIS – Internal Rotary Inspection System:

Jedná sa o ultrazvukovú techniku ​​pre hodnotenie stavu potrubia zo všetkých materiálov s hrúbkou steny trubky väčšej než 1 mm. Táto technológia dokáže presne zmerať ostávajúcu hrúbku steny v dôsledku korózie, erózie, dolkovej korózie a opotrebenia spojeného s podperami prepážiek. Vyžaduje však veľmi precízne očistenie a je omnoho pomalšia než testovacie metódy ECT alebo RFT.

PAUT pre kotlové trubky:

Pokročilé aplikácie NDT Phased Array Ultrasonics Inspection Boiler Tube Inspection sa dnes v mnohých oblastiach priemyslu stali takmer normou. Výhodou tejto technológie nedeštruktívneho testovania je možnosť uložiť úplný záznam o inšpekcii pomocí Sonotron NDT ISONIC 3510 s funkciou vizuálneho zobrazenia „True to Geometry“, ktorá zlepšuje interpretáciu inšpekcie.
Pokročilý ultrazvuk Phased Array má oproti konvenčným ručným ultrazvukovým NDT technikám výhodu, pretože je možné kontrolovať aj obtiažne geometrie zvarov.
Technológia Phased Array bola tiež využitá k prevedeniu ultrazvukových vyšetrení pre hodnotenie mechanizmov poškodenia životného prostredia ako sú HIC, SOHIC, SCC a HTHA.

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava