Eddy Current Array

Detekovanie trhlín zvarov

Inšpekčná technika pre detekovanie trhlín v uhlíkových oceliach, nádržiach a tankoch

Jednotka sondy s flexibilnou hlavicou pre minimalizáciu efektu zdvihnutia pri zosilenom zvare a umožňujúca kontrolu jedným pohybom.

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava