Rozoberateľné

VÝMENNÍKY TEPLA

Rozoberateľné výmenníky tepla sú kompaktným riešením účinného prenosu tepla. Výmenník je zostavený zo sady teplo výmenných dosiek s tesnením a prítlačných rámových dosiek stiahnutých so závitovými tyčami.

POUŽITIE:

Sú neoddeliteľnou súčasťou systémov odovzdávajúcich teplo pre ohrev vody, chladenie kondenzáciu a rekuperáciu tepla v aplikáciách pre:

  • Potravinársky a farmaceutický priemysel
  • Chemický a petrochemický priemysel
  • Strojársky priemysel
  • Energetika
  • Vykurovanie/chladenie
  • Automobilový priemysel

VÝHODY:

  • Kompaktné rozmery
  • Možnosť rozobratia z dôvodu inšpekcie, údržby, mechanického čistenia atd.
  • Pridaním či odobraním teplo výmenných dosiek je možné upravovať výkonové parametre
  • Veľmi vysoká účinnosť prestupu tepla pre malé LMTD

POLOZVAROVANÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Tu sú dosky tepelného výmenníku plynotesné zvarené laserom. Výhodou je, že laserové zvary odolávajú vysokým statickým tlakom a znášajú i bežné tlaky a zmeny teploty. Modulové zvárané doskové výmenníkov tepla sú často najlepším riešením, pokiaľ ide o aplikácie s kritickými parametrami procesu, ako je vysoký pracovní tlak a plynotesnosť.

rozoberatelne

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava