Oprava, úprava a údržba potrubí za prevádzky

Bez odstávky prúdenia plynných a kvapalných médií do tlaku 6,4 MPa.

Vŕtanie a uzatváranie potrubia technológiou IPSCO je metóda, ktorou realizujeme opravy, rekonštrukcie, prekládky, predlžovanie potrubí, výmenu uzáverov alebo poškodených úsekov za prevádzky potrubia bez odstávky prúdenia plynných alebo kvapalných médií. Znižujú sa tým finančné straty spôsobené prípadnou odstávkou nakoľko je zachovávaná maximálna produktivita potrubného systému počas opráv a údržby potrubí. Technológiu využívame všade tam, kde je potrebné vykonať zásah do potrubia alebo vyvŕtať otvor do nádrže bez prerušenia prevádzky.

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava