Heat Temperature Hydrogen Attack

Vysokoteplotné vodíkové napadnutie

Napadnutie vodíkom pri vysokej teplote, je forma poškodenia bežne pozorovaná u ocelí vystavených
vysokotlakému vodíku pri zvýšených teplotách. K poškodeniu dochádza, keď atómy vodíka difundujú do ocelí,
reagujú s uhlíkom a vo vnútry materiálu tvoria metán. Tento plynný metán nemôže difundovať z kovu
a zhromažďuje sa v dutinách pod vysokým tlakom a iniciuje trhliny v oceli (mikropraskanie).

Toto poškodenie vedie ku strate pevnosti v ťahu a húževnatosti. Ešte dôležitejšie je, že môže spôsobiť
katastrofálne zlyhanie bez predchodzieho varovania, najmä pokiaľ k nemu dôjde vo zvare.
Pokiaľ je oceľ vystavená veľmi horúcemu vodíku, tak vysoká teplota umožňuje molekulám vodíka disociovať
a difundovať do zliatiny ako jednotlivé atómy.
Pre zisťovanie a vyhodnocovanie používame viac ultrazvukových technik. Systém zahrňuje priemyslovo uznávané
techniky a naviac doplnkovú technológiu Phased Array & TOFD pre ďalšie vyhodnotenie a charakterizáciu
podozrivých poškodení.
Nutná podmienka pre zistenie koróznych trhlín je, aby technik mal skúsenosti s touto metódou, pretože výsledky
obdržané z meraní majú iný vyhodnocovací obraz ako u výrobných vád. Je nutné ich správne interpretovať

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava