Device status prediction

Predikcia stavu zariadení

Využitie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.

Naše služby využíva farmaceutický, petrochemický a Naše služby využíva farmaceutický, petrochemický a energetický priemysel.
Špecializujeme sa na vírivé prúdy a ultrazvukové techniky pre železné i neželezné trubky. priemysel.
Špecializujeme sa na vírivé prúdy a ultrazvukové techniky pre železné i neželezné trubky.

Postup:

Kontrola dát
Popis vstupných dát a ich charakteru
Analýza vzájomných vzťahov medzi dátami
Predikcia
Simulácia
Modely pre určenie vhodného druhu údržby, frekvencie údržby apod.

Prínos:

Stanovený limit pre zariadenie (napr. zvyšková hrúbka steny, tlaky, teploty,…)

Prevádzkovateľ dostane odhad roku prekročenia limity E a zistenie pravdepodobnosti prekročenia tejto limity slúžiacej pre:

  • Plánovanie preventívnych opráv
  • Plánovanie podrobných prehliadok
  • Plánovanie doplňujúcich skúšok
  • Informácie o čase zahájenia pravidelného monitorovania
  • Skrátenie intervalov medzi technickými prieskumami a vizuálnymi kontrolami

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava