Lamelové

VÝMENNÍKY TEPLA

POUŽITIE:

  • vodné a parné ohrievače
  • vodné a glykolové chladiče
  • spätné získavanie tepla vzduch – voda – vzduch (vrátane vysoko účinnej rekuperácie)
  • freónové výmenníky pre vyparovanie
  • freónové výmenníky pre kondenzáciu

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava