Guided Waves (Long Range Ultrasonic Testing)

Ultrazvukové testovanie s dlhým dosahom

LRUT je meranie, prevedením ultrazvukového skenovania potrubia za účelom detekcie straty materiálu (vnútorný a vonkajší) v dôsledku korózie, erózie a detekcia mechanického poškodenia, jamkovej korózie alebo iného procesu degradácie na potrubí.

LRUT Method

nachádza široké uplatnenie v chemických, petrochemických závodoch, rozvodoch tepla a v iných prevádzkach.

LRUT zaisťuje :

  • 100% kontrola steny potrubia
  • meranie za prevádzky
  • detekcia korózie pod izoláciou
  • detekcia neprístupného potrubia – vedúce cez cestu, železnice, vodné toky, v kanáloch, zaliatych v betóne, umiestnené nad zemou a pod.
  • rozmery potrubia od 2″ do 60″
  • veľký dosah merania
  • meraný reálny dosah až 60m od nasadenia meracieho prístroja

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava