Pullsed Eddy Current

Pulzné vírivé prúdy

MERANIE ZOSTATKOVEJ HRÚBKY MATERIÁLU
RYCHLÝ SCREENING STAVU ZARIADENÍ
POTRUBÍ, NÁDRŽI, OBJEKTOV
MERANIE ZA PREVÁDZKY, MERANIE CEZ IZOLÁCIU, ZA VYSOKÝCH TEPLÔT

PEC je elektromagnetická metóda využívajúca pulzné vírivé prúdy, ktoré dovoľuje detekciu,
monitoring a meranie potrubí, nádrží, komínov, privádzačov, vodojemov a iných zariadení
z feromagnetických materiálov.

 • PEC technológia nepotrebuje priamy kontakt sondy a materiálu.
 • používame metódu PEC (Pulsed Eddy Current), ktorá využíva pulzné vírivé prúdy.
 • používame vybavení a know-how SONOPEC
 • meranie za prevádzky zariadenia
 • meranie korózie, monitoring zariadení, meranie cez izoláciu, meranie hrúbky
 • rýchle meranie – pretože nie je potreba upravovať povrch pred meraním
 • zisťujeme priemernú zostatkovú hrúbku zariadení napr. potrubí, nádrží a zariadení
 • zisťujeme korózne úbytky touto plošnou metódou
 • rýchle a efektívne určenie stavu zariadení
 • nemeriame bodovú hodnotu, ale plošný priemer pod sondou

PARAMETRE MERANIA A ZARIADENIA

 • detekcia hrúbky materiálu je od 2 – 70 mm
 • hrúbka izolácie do 200 mm
 • teplota objektov do 500°C
 • priemer potrubia – od 2″
 • presnosť merania +- 5% (max. 10%)
 • teplota prostredia 0 – 50°C
 • batériový zdroj energie

POUŽÍVÁME ROBOTICKÝ MANIPULÁTOR

 • NIE JE NUTNÉ STAVAŤ LEŠENIE
 • MERANIE ŤAŽKO DOSTUPNÝCH MIEST
– s jeho pomocou zrealizujeme meranie i na ťažko dostupných miestach.

ZOSTAVÍME ZÁZNAM Z MERANIA

 • ZÍSKAME MAPY KORÓZIE, MAPY ZOSTATKOVÝCH HRÚBOK STIEN
 • výsledky v .xls formáte

MOŽNOSŤ SPRACOVAŤ MODEL STATICKÉHO NAMÁHANIA

 • z nameraných hodnôt je možné vytvoriť model napätia

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava