Výmenníky tepla

Ponúkame tieto typy výmenníkov tepla

ROZOBERATEĽNÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Rozoberateľné výmenníky tepla sú kompaktným riešením účinného prenosu tepla. Výmenník je zostavený zo sady teplo výmenných dosiek s tesnením a prítlačných rámových dosiek stiahnutých so závitovými tyčami.

CELOZVAROVANÉ VÝMENNÍKY TEPLA NOVUSBLOC

NovusBloc™ – celo zvarený výmenník tepla. Hlavným prvkom výmenníku NovusBloc je blok vlnitých dosiek vzájomne zvarených laserom tak, aby teplá a studená strana pretekala striedavo. Tím vytvárame vysokú účinnosť prenosu tepla v porovnaní s trubkovými výmenníky. Patentovaný dizajn, ktorý poskytuje vysokou kvalitu zvaru. Extrémna odolnosť proti cyklickému a tlakovému namáhaniu. Je schopný odolať náročným prevádzkovým podmienkam v jednofázových i dvojfázových aplikáciách. V konštrukcii výmenníkov nie je použité tesnenie, čím vylučujeme problémy s netesnosťami obzvlášť u agresívnych médií.

CELOZVAROVANÉ VÝMENNÍKY TEPLA SHELL & PLATE

SUPERMAX® – hlavná časť výmenníku je zväzok dosiek – jadro tvorené z prelisovaných kruhových teplo výmenných dosiek. Dosky sú zvarené po obvode plazmou a toto jadro sa vkladá do valcového plášťa. Vyhotovenie plášťa môže byť celo zvarené alebo otvárateľné (umožňuje kontrolu, mechanické čistenie, apod.).

POLOZVAROVANÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Tu sú dosky tepelného výmenníku plynotesné zvarené laserom. Výhodou je, že laserové zvary odolávajú vysokým statickým tlakom a znášajú i bežné tlaky a zmeny teploty. Modulové zvárané doskové výmenníkov tepla sú často najlepším riešením, pokiaľ ide o aplikácie s kritickými parametrami procesu, ako je vysoký pracovní tlak a plynotesnosť.

SPÁJKOVANÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Spájkované výmenníky tepla sú jedným z najkompaktnejších a najlacnejších riešení prestupu tepla na trhu. Kompaktný letovaný výmenník tepla (BPHE) je konštruovaný ako sústava profilovaných dosiek, ktoré vytvárajú kanály procesom spájkovania medzi každou doskou. Počas procesu vákuového spájkovania materiál spájky vytvára spájkovaný spoj na každom kontaktnom bode medzi doskami, čím sa vytvárajú komplexné kanály. BPHE umožňuje médiám o rôznych teplotách dostať sa do tesnej blízkosti, pričom sú oddelené iba samotnými doskami, ktoré umožňujú prenos tepla z jedného média do druhého s veľmi vysokou účinnosťou.

LAMELOVÉ VÝMENNÍKY TEPLA

  • vodné a parné ohrievače
  • vodné a glykolové chladiče
  • spätné získavanie tepla vzduch – voda – vzduch (vrátane vysoko účinnej rekuperácie)
  • freónové výmenníky pre vyparovanie
  • freónové výmenníky pre kondenzáciu

Náhradné diely

Predajom náhradných dielov (náhradné diely na všetky typy výmenníkov Alfa Laval, GEA/KELVION, API Schmitt, Swep, Tranter, Vicarb, APV, Fischer, Sondex, Thermowave, Danfoss … )

kontaktujte nás

+421 908 562 206

+421 907 138 758

hextech@hextech.sk

Košická 17180/49

935 35 821 08 Bratislava